מתזי מים לחקלאות

עיצוב ותכנון סדרת מתזים מפלסטיק המיועדים לחממות ושטחים פתוחים.

לקוח: נען דן גיין בע”מ.