נעל שיקומית

נעל המשמשת, במרפאות שיקום, לתרגול הליכה עבור מטופלים בעלי מוגבלות מוטורית כתוצאה מטראומה.

מטרת הפרויקט היתה תכנון מוצר הניתן לייצור בסדרות בינוניות ובעלויות מופחתות באופן דרסטי, על בסיס דגם הנדסי ראשוני.

ראה סרטון + הסבר על המוצר בתחתית העמוד.

לקוח: צעד בינה בע”מ.