מערכת ניידת לחסימת תדרים המפעילים מטען מאולתר

מכשיר המשמש לחסימת תקשורת אלחוטית בכדי למנוע הפעלה מרחוק של מטעני צד מאולתרים בזמן שאלו מטופלים על ידי חבלן.
העבודה כללה עיצוב ותכנון המכשיר (העשוי אלומניום), וכן ממשק המשתמש.

לקוח: חברת נטליין בע”מ.