מערכת האבסה לפטם

מטרת הפרויקט היתה תכנון משופר של מערכת האבסה לפטם, על בסיס מוצר קיים, במטרה לייעל את תפעולה השוטף – בין השאר להקל על ביצוע פעולות ניקוי והחלפת החלקים.
כל חלקי המוצר מתוכננים להזרקת פלסטיק במפעל הלקוח.

לקוח: פלסאון בע”מ.