מכשיר ביתי לחיטוי מוצרי מזון

מכשיר לחיטוי מוצרי מזון כגון פירות, ירקות וכו’.

לקוח: סטריליון בע”מ.