אנדוסקופ לבדיקות קולונוסקופיה

העבודה כללה את עיצוב הידית, וכן עיצוב ותכנון של כלל רכיבי המערכת: קופסת בקרה, מחבר כבל, מלחם, מיתלה, ואלמנטים מתכלים.

לקוח: חברת סייטליין בע”מ