מתאם רשת

עיצוב ותכנון המארז מפלסטיק

לקוח: טנגוטק בע”מ.