חיישני ערנות לקסדת טייס קרב

פיתוח, עיצוב ותכנון של חיישנים המורכבים על קסדה אישית של טייס קרב.
החיישנים צמדים לרקות הטייס ושולחים התרעה זמן קצר לפני כניסתו למצב של אובדן הכרה.
החיישנים פותחו בשיתוף עם “אטלס מחקרים” אשר היו אמונים על הפיתוח האלקטרוני.
הסנסורים נוסו בהצלחה מלאה על טייסי ניסוי אמריקאיים במתקן ניסויים מיוחד בו מופעלים עליהם כוחות ג’י קיצוניים.

לקוח: מפא”ת (בפרויקט משותף עם הצי האמריקאי).